Korets venner

Cæciliakoret er et amatørkor, som kun modtager begrænset offentligt tilskud. Da der er mange udgifter forbundet med nodekøb og koncertvirksomhed, oprettede vi i 1981 CÆCILIAKORETS STØTTEFOND med det formål, at renterne herfra skal komme koret til gode.

Man kan tegne medlemsskab af CÆCILIAKORETS STØTTEFOND for et beløb på 50 kr. årligt. Beløbet opkræves 1. februar, men fonden modtager naturligvis gerne ekstra bidrag. Alle fondens medlemmer får løbende tilsendt information om korets koncerter og virksomhed.

Såfremt man kunne tænke sig på denne måde at være med til at støtte Cæciliakorets virksomhed, kan man indbetale beløbet til vores konto:

Regnr: 2251, kontonr: 5800 538 573.

Støttefondens bestyrelse:

  • Jesper Schneidelbach
  • Grethe Skodborg
  • Helga Largren