Praktisk

Korprøver og prøveplan:

Korprøver ligger normalt tirsdag kl. 19.00-22.00 på Århus Statsgymnasium, Fenrisvej i Hasle.

HUSK ved frafald at melde AFBUD via mail til afbud@caeciliakoret.dk

Vores dynamiske prøveplan og koncertplan ses nedenfor.

Bestyrelse

I sæsonen 2019-2020 hedder vores dirigent og bestyrelse:

Dirigent: Michael Deltchev, dirigent@caeciliakoret.dk

Formand: Gert Christensen, formand@caeciliakoret.dk

Kasserer: Karin Glindtvad, kasserer@caeciliakoret.dk

Protokolfører, plakater, programmer og kormor: Grethe Skodborg, grethe@caeciliakoret.dk

CD-salg, PR: Ruth Lund, ruth@caeciliakoret.dk

Koncertudvalg: Inger Bone, inger@caeciliakoret.dk

Suppleant: Ines Blum, ines@caeciliakoret.dk

Suppleant: Paul Farver, paul@caeciliakoret.dk

Mail til bestyrelsen (inkl dirigent og suppleanter): bestyrelse@caeciliakoret.dkAndre Mail-adresser:

alle@caeciliakoret.dk - alle korsangere + dirigent

afbud@caeciliakoret.dk - det sted man sender afbud til, lige nu Grethe, Michael, Karin og Gert

sopran@caeciliakoret.dk - alle sopraner, brug fx til afbud og ekstraprøver

alt@caeciliakoret.dk - alle alter

tenor@caeciliakoret.dk - alle tenorer

bas@caeciliakoret.dk - alle basser

it@caeciliakoret.dk - it-support, 24x7 :-)

webmaster@caeciliakoret.dk - vores for tiden værende web-bestyrer, lige nu Paul Farver

kontakt@caeciliakoret.dk - adresse som vi skal have på vores webside, brochurer etc, lige nu dirigent & formand

Vedtægter:

Korvedtægter (pdf)

Kontingent

Som korsanger og medlem i Cæciliakoret betaler man kontingent to gange om året, i starten af henholdsvis efterårs- og forårssemestret. Kontingentet skal være indbetalt en måned efter semesterstart på korets konto (nedenfor) og er for øjeblikket 300 kr for studerende og 800 kr for øvrige.

Cæciliakorets kontonr: 5077 0001311490

Cæciliakorets venner

Cæciliakoret er et amatørkor, som kun modtager begrænset offentligt tilskud. Da der er mange udgifter forbundet med nodekøb og koncertvirksomhed, oprettede vi i 1981 CÆCILIAKORETS STØTTEFOND med det formål, at renterne herfra skal komme koret til gode.

Man kan tegne medlemsskab af CÆCILIAKORETS STØTTEFOND for et beløb på 50 kr. årligt. Beløbet opkræves 1. februar, men fonden modtager naturligvis gerne ekstra bidrag. Alle fondens medlemmer får løbende tilsendt information om korets koncerter og virksomhed.

Såfremt man kunne tænke sig på denne måde at være med til at støtte Cæciliakorets virksomhed, kan man indbetale beløbet til vores konto:

Regnr: 2251, kontonr: 5800 538 573.

Støttefondens bestyrelse:

  • Jesper Schneidelbach
  • Grethe Skodborg
  • Helga Largren